Pierwsza z ilustracji cyklu: „Kiedy fikcja mieszka w fikcji” inspirowana opowiadaniem J.L. Borges’a