Zamieszczone poniżej prace pochodzą z kilku lat, należy im się osobny opis.