Projekt: ARTE BUENA na zlecenie OKiSu we Wrocławiu. Książka autorstwa Dominiki Kowalewskiej poświęcona jest twórczości Eugeniusza Gepperta po 1945 roku. Druk: Moś & Łuczak, Poznań.