Projekt: ARTE BUENA na zlecenie ASP we Wrocławiu pod redakcją Łukasza Huculaka i Bartłomieja Skowrona. Druk: Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN.