„Glyph” – abstrakcyjny symbol graficzny, którego kształt jest określony w stopniu pozwalającym na jego rozpoznanie i identyfikację, ale bez przesądzania o konkretnych cechach jego wyglądu.

Definicja oryginalna pochodzi z ISO/IEC 9541 i brzmi następująco: „glyph: A recognizable abstract graphic symbol which is independent of any specific design”.

Terminologia, zaczerpnięta z typografii, zastosowana jest w tym układzie w nowym kontekście malarskim, posługującym się jednak tym samym znaczeniem, w odniesieniu do znaku plastycznego, jako środka wyrazu. Zaproponowane kompozycje zredukowane do paru układów prostych form pierścienia – figury półokręgu, których układy, wzajemne oddziaływania formy wraz z ograniczoną, zredukowaną kolorystyką, tworzą nową wartość estetyczną.