wystawa prezentowana w Galerii G23

SEMIOGRAFIA, GLYPHOGRAFIA I PARĘ SŁOWIAŃSKICH KONOTACJI

Uzyskała nominację do Nagrody Roku 2010
Zarząd Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków we Wrocławiu
Uroczystość wręczenia nominacji do Nagrody Roku 2010 odbyła się 15 lutego 2010 roku.
Szczególne podziękowania dla Pani Łucji Kołodziejczyk – kuratorki wystawy w Trzebnickim Ośrodku Kultury  (17.09.2010-15.10.2010)
oraz dla Pani Agnieszki Chodysz – kuratorki wystawy w Galerii G23 we Wrocławiu (30.10.2010-14.11.2010)