Udział w konkursie na plakat do spektaklu Mamma Medea zaowocował I miejscem i wyborem projektu do realizacji.