Instalacja, 2009. 7. edycja Przeglądu Młodej Sztuki w Ekstremalnych Warunkach SURVIVAL. 25-28.06.2009 Pawilon Czterech Kopuł we Wrocławiu. Projekt w uproszczonej formie składał się z 35 elementów z przeźroczystej plexi o wymiarach 120 x 120 x 15 mm, ponumerowany i umieszczony w ciągu liczbowym w odległości 12 cm. Integralną częścią pracy były umieszczone w pionie (pod kątem 90°, wykonane z folii) krótkie, aczkolwiek zasadnicze teksty będące swoistym manifestem autora. Wykraczając poza tradycyjne środki malarskie – projekt dotyczył zagadnień kreacji w tzw. procesie, jego podłoża, warstwy emocjonalnej i intelektualnej. Treściowo była to próba spojrzenia od środka na wielopłaszczyznowy aspekt pracy twórczej, czyli (roboczo zwany) autoportret procesu twórczego.