Prace nad wystawą i katalogiem Stanisława Dróżdża rozpoczęłam w marcu 2009 r. razem z kuratorem wystaw – Elżbietą Łubowicz.  Na zlecenie Ośrodka Kultury i Sztuki powstała polska i niemiecka wersja obszernego katalogu prac z lat 1967-2007.  Miałam również przyjemność w przygotowywaniu graficznym prac pokazywanych na ekspozycjach w kraju i za granicą.