Wystawa KRZYWE PROSTE, w której brali udział artyści związani z wrocławską ASP: A. Abel, W. Gołuch, M. Grzyb, J. Jernajczyk, P. Lisek, K. Szymanowska i M. Aleksandrowicz, towarzyszyła innej pokonkursowej wystawie dla studentów szkół artystycznych, tematem wspólnym było hasło „punkt i prosta w przestrzeni otwartej”.
Moja prosta to rura zawieszona na lince stalowej, będąca właściwie kompasem dużego formatu (3 m). Można ją wprawić w ruch obrotowy ale po czasie i tak wraca do jednego układu północ-południe. Praca miała na celu przypomnieć, że mają na nas wpływ siły o których na co dzień nie myślimy. Prosta to w tym wydaniu siła przyciągania biegunów – pola magnetycznego Ziemi.