Projekt powstał na zlecenie Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu, redakcja Lidia Głuchowska. Druk: Moś & Łuczak, Poznań. Książka towarzyszyła wystawie o tym samym tytule.