Górnośląskie Centrum Kultury w Katowicach i Galeria „Pusta” z kuratorem Jakubem Byrczkiem zorganizowała wystawę fotografii amerykańskich artystów-fotografików. Powstał również katalog mojego projektu prezentowany poniżej. Autorką wyśmienitych tekstów jest Joanna Turek.